De sociale aspecten in de productieketen hangen met elkaar samen. Misstanden op één gebied zijn vaak een signaal van een gebrek aan beleid. Betrouwbaarheid, zorg voor later en veiligheid voor de medewerkers zijn kernwaarden in onze dienstverlening. Deze waarden streven wij ook na in de productieketen. Dit gaat niet van vandaag op morgen. Wij willen open zijn over de uitdagingen die er zijn en hoe wij daarmee omgaan. Wij proberen een juiste keuze te maken door belangen en verantwoordelijkheden goed af te wegen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen in de textielsector, is het tot stand brengen en waarborgen van een leefbaar loon. Alleen als één collectief kunnen we dit verbeteren. Dit is dan ook direct de reden waarom wij ons als één van de eersten aansloten bij het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Ook zien wij vakbondsvrijheid als een belangrijk onderwerp. Wij zien dit als een voorwaarde om andere problemen in de praktijk ook echt op een duurzame manier te verbeteren. We hebben geen eigen fabrieken. Dit is een bewuste keuze. Inmiddels zijn we ruim 20 jaar actief in de kledingbranche en hebben we een wereldwijd netwerk opgebouwd. We werken alleen samen met de fabrieken die kwaliteitsproducten kunnen maken en onze waarde op sociaal- en milieugebied delen.

“Wanneer er (goede) initiatieven plaatsvinden in een land benadrukken wij bij onze fabrikant dat wij daar achter staan en hen daarin willen ondersteunen.”

Code of Conduct

Om ervoor te zorgen dat onze leveranciers begrijpen welke normen en waarde wij nastreven hebben we een code of conduct. Deze is gebaseerd op internationale standaarden zoals, de ILO Conventies, UN Conventions en Rights of the Child. Op dit moment heeft 100% van onze directe leveranciers dit ondertekend. Ondertekening van dit document wordt door onze inkopers verplicht. Dit wordt gearchiveerd.

We monitoren continu de risico’s in onze productieketen

Dit vormt de basis van ons handelen. Wij werken constant aan het monitoren van de omstandigheden in onze productielanden. Niemand kan er omheen dat er in de textielsector misstanden plaatsvinden. We willen weten wat de situatie is, zodat we problemen op tijd herkennen. Hierin kijken we naar de kledingsector en de situatie op zich in een land. We vinden het belangrijk om de problemen in de juiste context te plaatsen. In 2018 hebben we van onze top 5 productielanden een uitgebreide landenrisicoanalyse gemaakt. Om overal de context goed te begrijpen wordt dit verder uitgebreid.

Wat ons opviel in 2018

In Turkije is er een risico dat producenten werken met Syrische vluchtelingen. Recente rapporten geven aan dat de kans op Syrische vluchtelingen in eerstelijns leveranciers minder groot is dan bij toeleveranciers dieper in de keten. Dit zijn leveranciers waar niet altijd zicht op is. Dit vergroot juist het risico op ernstige misstanden.
In China is geen vakbondsvrijheid zoals wij dit in het westen kennen. Échte vakbondsvrijheid is niet aan de orde. Er is slechts één erkende staatsvakbond. Opvallend is dat de minimumlonen in China per provincie worden vastgesteld. Hierdoor wisselen de arbeidsvoorwaarden sterk en dit geeft een verkeerde concurrentie. Het minimumloon moet afgestemd worden op een 'leefbaar loon'.

We zijn ondertekenaar van het convenant duurzame kleding en textiel

Wij werken graag samen. De textielindustrie veranderen kan niet alleen. Wij waren in 2016 één van de eerste ondertekenaars van het convenant. Het convenant zorgt ervoor dat de Nederlandse textielindustrie zich verenigt. Door gezamenlijk beleid en samenwerking kan er impact gemaakt worden op de sociale omstandigheden. Het convenant helpt ons bij het focussen op de relevante thema’s en dit steeds verder aan te scherpen. Dit gaat soms ver en is ook voor ons een uitdaging. Dat vinden wij juist goed. Jaarlijks brengen wij een verslag uit naar het convenant. in 2019 zijn wij voor het derde jaar convenantlid. Eén van de afspraken is om vanaf jaar 3 meer te publiceren over de werkwijze rond verantwoord inkopen. In dit jaarverslag over 2018 wordt daarmee al gestart. 


Klachtenmechanisme. Via het convenant ondersteunen wij de mogelijkheid dat werknemers of andere betrokkenen klachten indienen wanneer productielocaties in strijd handelen met onze normen en waarden.


We willen dat al onze productielocaties worden geauditeerd

Wij streven ernaar dat iedere fabrikant waarmee wij samenwerken wordt geauditeerd en certificeringen heeft. BSCI, SMETA, SA8000 of FairWear hanteren wij als uitgangspunt. Op dit moment beschikt 94% van onze directe producenten over auditrapportages. Van onze échte kernleveranciers is 100% geauditeerd.


Wanneer geconstateerd wordt in auditrapportages dat er verbeterpunten zijn, gaan wij het gesprek aan met de fabrikant. Het stoppen van de samenwerking willen wij, afhankelijk van de misstanden, voorkomen. Het verder helpen van de mensen die er werken is het uitgangspunt. Als de fabrikant uiteindelijk geen verbeterinitiatieven neemt, wordt het ordervolume verminderd. Wanneer er daarna ook echt niets verandert, is stoppen met de fabrikant mogelijk de beste optie. Het in stand houden van foute omstandigheden willen we niet. In 2018 zijn we gestopt met een producent. Dit had niet te maken met sociale omstandigheden, wel met andere productgerelateerde eisen en wensen.