Opstart kledingproductie in Ghana

In samenwerking met de Ethical Apparel Africa werkt Groenendijk aan de ontwikkeling van de kledingsector in Ghana. De doelstelling is om de fabrieken daar te verbeteren en eind 2019 een eerste productie te hebben opgestart. In 2018 is er gewerkt aan de verbetering van de productielocatie en is er gestart met samples om uiteindelijk te komen tot een concurrerend product. De directe impact van dit initiatief: het creëren van werkgelegenheid en opbouw van kennis. De arbeidsomstandigheden worden verbeterd. Er wordt toegewerkt naar een leefbaar loon. 38% van de Ghanese bevolking leeft nog onder de armoedegrens.

Interreg onderzoek Circular Textiles

Onze doelstelling is om uiteindelijk al onze producten in een circulaire kringloop vorm te geven. Wij doen al lang onderzoek naar circulariteit en hebben zelfs een aantal producten die volledig of gedeeltelijk circulair zijn. Met deze ervaring hebben we ideeën over hoe we meer producten circulair kunnen maken, maar zien we ook nog obstakels. Er zijn vier fases waarin we processen anders moeten vormgeven:

Grondstoffen

Productie

Gebruiksfase

Retourname

Dit kunnen wij niet allemaal zelf. Met onze vaste ketenpartners zijn we in gesprek gegaan en hebben we een gesloten kringloop opgezet. We hebben samen een plan gemaakt hoe we onze ideeën gaan testen en ontbrekende puzzelstukken tot circulariteit gaan vinden.


Dit onderzoek begon als een klein project binnen Groenendijk. Inmiddels is het een omvangrijk project geworden dat past binnen het Europese Interreg programma. Dit programma geeft ondersteuning aan innovatieve projecten die bijdragen aan de Europese doelstellingen. Ons projectplan is in 2018 goedgekeurd en we bereiden ons nu voor op de definitieve uitrol van dit project.Het initiëren van een NTA met de NEN om zo op termijn naar een Europese/wereldwijde normering voor circulaire bedrijfskleding toe te werken.

Tegenwoordig wordt alles circulair genoemd, maar is dat ook terecht? Het gebruik van een duurzaam of gerecycled materiaal betekent niet direct dat een product circulair is. Wij merken dat niet iedereen even serieus bezig is met dit thema en het vooral zien als een marketingtechniek. Vaak weten klanten ook niet waar ze op moeten letten. Dit zorgt voor miscommunicatie en verkeerde verwachtingen.


Wij zijn in gesprek geraakt met de NEN en hebben de vraag gesteld: “kunnen we een norm voor circulaire bedrijfskleding opstellen?’’. De eerste stap hiertoe bleek een Nederlands Technische Aanwijzing. Vanuit een NTA kan vervolgens een CEN/ISO normeringtraject gestart worden voor circulaire textiel.

Een eerste kickoff-meeting voor de sector is geweest. In januari 2019 is een normcommissie samengesteld. Een normering tot stand brengen is een lang traject, maar wij zijn erg tevreden met de stappen die gezamenlijk gemaakt worden.

GSES platform, meten van duurzaamheid

In 2018 zijn wij lid geworden van het GSES platform. Dit is een nieuw platform dat als doel heeft om duurzaamheid meetbaar te maken. Het hanteert een systeem waarbij ook al reeds bestaande certificaten worden meegenomen. Daarnaast heeft het modules om het due dilligence proces mee te ondersteunen. Met onze praktijkervaring dragen we actief bij aan nieuwe ontwikkelingen. Zo werken wij met GSES aan een efficiënte manier om gegevens van productielocaties uit te vragen en op te slaan. Ook wordt er gewerkt aan een methode om circulaire producten transparanter weer te geven.

Wij zijn geen voorstander van het steeds ontstaan van nieuwe certificaten. Ieder certificaat of keurmerk dekt naar eigen zeggen net weer een ander terrein of is nog nauwkeuriger. Doordat dit met extra modules een breder systeem is, voegt dit naar ons idee wel waarde toe.