De Inkoopafdeling acteert op twee vlakken; merkartikelen en special artikelen. Special artikelen, zoals producten van ons eigen label From Scratch, worden intern ontwikkeld. Dit is een samenspel op de afdeling productontwikkeling. Dit betekent dat onze designer met de klant het design ontwikkeld en er een productieproces wordt opgestart.


Afhankelijk van het product wordt de juiste producent gezocht. Gedurende de jaren is er een vaste kern van leveranciers opgebouwd, zo weten we precies welke producent geschikt is om het product te produceren. Leveranciers worden geëvalueerd op basis van prijs, levertijd, kwaliteit en duurzaamheid. In een aantal gevallen wordt gewerkt met agenten, zij bezoeken regelmatig de fabrikanten om de kwaliteit en voortgang van de productie te controleren.

Inkoopbeleid textiel

Onze 200.000 producten worden wereldwijd gemaakt. Het grootste deel is afkomstig van merkleveranciers. Het overige deel produceren wij in eigen beheer. Dit valt binnen onze directe invloed en daar zijn we transparant over. Ook over wat er naar ons idee nog niet goed gaat.

Om een duurzame en eerlijke productie te waarborgen, is ketentransparantie van belang. We verwachten van al onze leveranciers openheid over waar en onder welke omstandigheden de producten worden geproduceerd. Door hier actief op te sturen krijgen we dit steeds completer in beeld.

 
We proberen om steeds beter inzicht te krijgen in de échte kostprijs van artikelen, zo kunnen we met onze inkoopprijs bewust sturen op betere arbeidsomstandigheden.

"Ons inkoopbeleid komt voort uit de vier pijlers die wij hanteren, Sociaal, Milieu, Circulaire bedrijfskleding en Duurzame bedrijfsvoering."

Sander van Splunder | Inkoop Manager

Eerlijke en veilige arbeidsomstandigheden

Om ervoor te zorgen dat onze producten worden gemaakt onder eerlijke en veilige omstandigheden, hebben we een code of conduct ontwikkeld. Deze is gebaseerd op internationale standaarden, zoals: de ILO Conventies, UN Conventions en Rights of the Child. Van al onze leveranciers verwachten wij dat zij zich inspannen op gebied van sociale voorwaarden, milieu, veiligheid en gezondheid van werknemers. Leveranciers mogen van ons verwachten dat wij hen hierbij helpen. Ondertekening van dit document wordt door onze inkopers verplicht.

Duurzame relaties in de supply chain

Wij geloven in lange-termijnrelaties met onze klanten, maar zeker met onze leveranciers. Dit is het fundament onder ons streven naar kwaliteit. De klant verwacht door de jaren heen dezelfde kwaliteit. Vertrouwen, transparantie en continuïteit van de kwaliteit is voor ons belangrijk in de relatie met leveranciers.

Duurzaam materiaalgebruik

Waar mogelijk wordt door productontwikkeling gekozen voor duurzame grondstoffen dat gecombineerd met 'design voor recycling' de langste levensduur heeft, maar ook potentie heeft tot hoogwaardige recycling na gebruiksfase. Zo zetten wij echt stappen naar duurzamere producten. Uiteindelijk zijn circulaire producten het uitgangspunt. 

“Voor onze eigen collecties kochten we over 2018 bijvoorbeeld voor 40% gerecycled polyester in"

Martijn de Jong | CSR Manager

Onnodige werkdruk voorkomen bij producenten

Bij de productie van een eerste order ontstaat tijdsdruk. Wij ervaren dat vanuit de klant. De klant wil immers, wanneer het design is goedgekeurd, zo snel mogelijk zijn nieuwe kledingcollectie ontvangen. De productiedruk komt vervolgens bij de leverancier. Door de klant vanaf het begin dit proces uit te leggen, wordt de verwachting realistischer. In onze communicatie calculeren we ruime tijd in voor het productieproces.


Na de eerste order, wordt vaak voor meerdere jaren exact hetzelfde product verwacht. Dit zorgt voor continuïteit. Onze inkopers richten zich in hun voorraad forecast primair op het voorkomen van tijdsdruk richting de producent. Indirect vermindert dit de werkdruk en verbetert dit de arbeidsomstandigheden in de fabrieken. Producenten kunnen zo ‘gaten’ in hun productie opvullen. Uitbesteding van orders is alleen toegestaan wanneer wij hiervan vooraf op de hoogte worden gesteld. De locatie moet aantoonbaar voldoen aan onze code of conduct en vereiste certificeringen hebben. 

Aanpak nieuwe leveranciers

Vaak worden wij benaderd door fabrikanten. Nieuwe fabrikanten leggen we uit wat we van ze verwachten als het gaat om arbeidsomstandigheden en kwaliteit. Naast prijs en kwaliteit vormt CSR een beoordelingscriteria. Alle drie zijn gelijkwaardig en moeten voldoen. Dat is een harde eis voordat een order wordt geplaatst.


De volgende punten worden standaard behandeld:

  • De producent moet zijn productielocaties aantoonbaar gecertificeerd hebben.
  • Op sociaal vlak verlangen wij BSCI van onze leveranciers. Daarnaast accepteren wij Fair Wear, SA8000 en SMETA.
  • Op het gebied van duurzaam materiaalgebruik streven wij naar leveranciers die (afhankelijke van het materiaal) aangesloten zijn bij GOTS, GRS, Oeko-Tex en Made-by en/of monostroom materiaal gebruik kunnen bewijzen.
  • Ondertekenen Groenendijks Code of Conduct.
  • Transparantie op gebied van onder leveranciers, wij willen weten hoe de keten achter de fabrikant is vormgegeven.
  • Mogelijkheid tot bezoek productielocaties.