Een fijne omgeving werkt beter. Zorgvuldig omgaan met het milieu start bij hoe kleding wordt gemaakt. We streven naar de productiemethoden die effectief werken, maar ook het milieu ontlasten. Kiezen voor de juiste grondstoffen is waar de afdeling productontwikkeling zich op richt. Het verven en finishen van textiel zorgt voor milieubelasting. Wanneer dit in een gesloten omgeving wordt uitgevoerd, vermindert dit de directe belasting op het milieu. Wij willen met toeleveranciers en fabrieken werken die de Oeko-Tex standaard hanteren. Dit geeft aan dat er geen schadelijke chemicaliën in het product zitten.

"Een eerste stap is het kiezen voor milieuvriendelijk materialen. Het verschil in milieubelasting tussen nieuw en gerecycled materiaal is enorm: per kilo polyester kan dit oplopen tot 2,3 Kg CO₂ Eq!"

Grondstofgebruik

Groenendijk richt zich op de transitie naar een circulaire economie. Wij willen materiaal gebruiken dat bestaat uit gerecyclede grondstoffen en vervolgens ook na gebruik recyclebaar is tot nieuwe grondstof. Duurzame grondstoffen zijn in veel gevallen duurder. Waar mogelijk gebruiken wij daarom vaak op eigen initiatief duurzame grondstoffen. Denk aan bio-katoen en gerecycled polyester. Daarnaast zien wij het als taak om de klant zo goed mogelijk te informeren over duurzame opties en wat de voordelen daarvan zijn.


Over 2018 hebben we in onze eigen collectie 40% Re-Pet gebruikt. In 2017 was dit 13%. In veel kleding gebruiken wij ook katoen. Om de impact van het katoengebruik te verbeteren, kopen wij biologisch katoen. In 2018 bestond meer dan de helft van ons gebruikte katoen uit bio-katoen. We verwachten over 2019 65% bio-katoen te gebruiken.


Van alle dierlijke materialen is wol hetgeen het meest wordt toegepast. Er wordt gewerkt met wol dat niet afkomstig is van schapen waarbij mulesing wordt toegepast.


Leer is een materiaal dat wij liever niet gebruiken. Leer wordt vaak geproduceerd onder slechte arbeidsomstandigheden. Het looiproces (van het dierenvel bruikbaar leer maken) zorgt voor veel chemisch afval dat de omgeving verontreinigt.

Transport in de keten

Onnodige transportbewegingen tussen productielanden moet voorkomen worden. Groenendijk heeft de voorkeur voor productielanden waarbij de productieketen is gecentreerd. Dit betekent dat ook de toeleveranciers zich in de omgeving bevinden.


Wij produceren in Azië, maar voor een groot deel ook in Oost-Europa. In Europa produceren vinden wij fijn, dit scheelt flink in transportkilometers. Vanuit Azië transporteren wij bij voorkeur  producten per boot. Dit is minder belastend dan per vliegtuig.

Gebruik van chemicaliën, water en energie

Textielproductie veroorzaakt aantoonbaar vervuiling van het milieu. Bij het verf- en finishproces worden chemicaliën gebruikt. Met de huidige technieken is dit niet anders mogelijk. Het gaat erom hoe met de chemicaliën en het afval wordt omgegaan. Uit onderzoeken blijkt dat vaak in naastgelegen stromend water afval(water) wordt geloosd.


Schoon water is in ontwikkelingslanden vaak schaars. Onzorgvuldig verwerking treft naast het milieu ook de directe bevolking: lokale landbouw raakt verontreinigd. Doordat lokale autoriteiten niet of nauwelijks handhaven, ontstaan er gevaarlijke situaties.


Op dit moment hebben wij weinig inzicht in het exacte gebruik van energie, water en chemicaliën door een leverancier. Onze leveranciers werken volgens de REACH regelgeving. Wij streven naar leveranciers die producten met Oeko-Tex certificering kunnen aanleveren. In 2018 was dit 38%. Wij vragen actief of er waterzuiveringsinstallaties aanwezig zijn. Belangrijk vinden we het of deze privé beheerd worden of gebruikt worden door het gehele bedrijfspark. Wij vinden dat er minstens één waterzuiveringsinstallatie aanwezig moet zijn.


In de komende tijd willen wij meer inzicht krijgen in hoe producenten omgaan met hun chemische processen. Vooral in de toeleveranciersketen is dit van belang. Nu we hierin een completer inzicht in krijgen zien wij mogelijkheid om stappen te maken.

Microplastics

Bij het dragen van synthetische kleding (bijvoorbeeld polyester, nylon en elastaan) wordt onbewust het milieu vervuild. Zonder dat het écht zichtbaar is, laten deze producten tijdens iedere wasbeurt microvezels los. Deze microvezels zijn zó klein, dat ze niet te filteren zijn bij de waterzuivering. Microplastics hebben een doorsnede van minder dan 1 millimeter en nanoplastics zijn nóg kleiner. Uiteindelijk komen ze dus via de wasmachine in ons ecosysteem terecht.


De plastic soep in de zee is een welbekend fenomeen. Dit zijn zichtbare items. In werkelijkheid zijn de piepkleine deeltjes overal in lucht, water, bodem, planten en dieren terug te vinden. Wij zien polyesters als een goede mogelijkheid om circulariteit werkelijkheid te maken in veel producten. Polyester is immers een grondstof dat ook bij recycling zijn eigenschappen behoud. Wanneer het polyestergebruik toeneemt, zorgt dit dus ook voor neveneffecten. Wij zijn ons bewust van deze problemen en verzamelen actief kennis over dit onderwerp. We hebben al geëxpirimenteerd met een waszak die de microvezels opvangt. Toch zien wij dit niet als dé oplossing en zoeken we hiervoor dus verder naar betere opties.