Stap voor stap proberen we de impact van onze producten te verlagen. Dit doen we door alternatieve en duurzamere materialen te gebruiken. Bewust zijn van wat, hoe en waarom iets wordt gebruikt vinden wij belangrijk. Onze productontwikkeling is creatief en continu op zoek naar verbetering. Duurzame producten moeten herkenbaar zijn. We willen dat onze klanten begrijpen waarom iets duurzaam, circulair of onverstandig is. Zo kan de klant bewuste keuzes maken. Voor onze klant specifieke producten bepaalt de klant immers welk materiaal wordt gebruikt. Het verhaal achter onze producten vinden wij daarom belangrijk. We delen graag onze inzichten over 2018.

Circulariteit

We horen het overal. Maar is alles dan ook circulair?

“In ons handelen hanteren we het volgende uitgangspunt: 100% circulariteit wordt bereikt als een product na een zo lang mogelijke levensduur, is terug te brengen naar een grondstof met zijn oorspronkelijke eigenschappen. “

Dit betekent dus dat we met de grondstof alles kunnen maken wat we willen. Kleding bijvoorbeeld. Een gesloten kringloop is daarin het doel. In deze kringloop moet de levensduur zo lang mogelijk gemaakt worden. Het product wordt bijvoorbeeld gerepareerd, periodiek onderhouden of wordt na gebruiksduur opnieuw ingezet bij iemand anders.


Na de levensduur wordt het product nuttig verwerkt. Materiaal wordt hergebruikt of teruggebracht tot de oorspronkelijke grondstof. Dit vinden wij hoogwaardige circulariteit waar we echt wat aan hebben. Dit is (nog) niet voor ieder product realistisch. In dat geval zoeken we naar andere alternatieven buiten onze eigen keten. Dit noemen wij de 4 gradaties van circulariteit. Op de volgende pagina is dit uitgewerkt.

In onze circulaire kleding wordt gebruik gemaakt van Wear2 garen

Kleding bestaat uit verschillende materiaalsoorten. Denk aan knopen, ritsen, striping en badges. Maar ook beschermende vlakken of verschillend materiaal voor binnen- en buitenvoering. Met garen en lijm worden materialen tot kleding geconfectioneerd. Het deassembleren van deze materialen gaat niet of nauwelijks meer. Monostromen van materiaal zijn dus niet haalbaar.


Bij kleding gestikt met Wear2 garen kan dit wel. Dit garen verbreekt zichzelf wanneer dit in een industriële magnetron in aanraking komt met microgolven. Resultaat: het gebruikte materiaal komt los van elkaar en kan een eigen recyclingproces ondergaan om weer tot de oorspronkelijke grondstof te komen.

Een blend blijft lastig. Een blend houdt in dat een materiaal is opgebouwd uit een mix van twee grondstoffen. Een doek bestaand uit katoen én polyester kan daardoor nooit zomaar hoogwaardig worden gerecycled. Het is namelijk nu nog onmogelijk om (op grote schaal) deze twee materialen die tot elkaar zijn verweven, uit elkaar te halen. Dit heeft dus laagwaardige recycling tot gevolg.

Onderzoek naar hoogwaardige circulaire bedrijfskleding

Om circulariteit (klasse 4, volgende pagina) haalbaar te maken, zijn de huidige technieken in de textielindustrie niet voldoende. Er is een gat tussen wat we willen en op dit moment kunnen. Om kleding te produceren zijn partijen nodig zoals garen- en doekproducenten en confectionairs. Om kleding terug te brengen tot grondstof heb je een retourinfrastructuur nodig met deassemblage, recycling en een partner die daar juist weer garens van kan maken. De welbekende ‘closed loop supply chain’.


Doordat wij deze kringloop hebben ingevuld, kunnen wij daadwerkelijk aan de slag met circulariteit. Zo zien wij dat het in de praktijk écht essentieel is om monostromen te creëren. Deze monomaterialen kunnen dan mechanisch worden gerecycled. In de toekomst zien wij een samenspel met chemische recycling.

We willen in iedere productcategorie een circulair alternatief kunnen aanbieden

"Onze doelstelling is om ons hele productassortiment uiteindelijk op een circulaire manier in te vullen. Dit betekent dat we onze eigen grondstofcycli willen sluiten én andere ketens willen voorzien met eventuele restgrondstoffen."

Onze kernactiviteit is bedrijven voorzien van bedrijfskleding die bij hun past. In veel gevallen produceren wij zelf deze kleding. In onze kringloop streven we naar een zo lang mogelijk waardenbehoud. Om dit mogelijk te maken faciliteren wij met diensten als reparatie, wasservice en herinzetten van producten. We bieden zo’n 200.000 artikelen aan. We streven ernaar om in 2022 in iedere productcategorie een circulair alternatief aan te kunnen bieden. Dit doen we door in onze eigen producties toe te werken naar circulariteit, maar ook door onze merkleveranciers te stimuleren.Met het TextilePoint programma nemen we kleding terug. Bij ieder circulair product hoort een waarborging van toekomstige circulariteit.

Een product dat is ontworpen om na de levensduur nog van waarde te zijn, moet wel terugkomen in de keten. Wij vinden dat een product pas echt circulair is, als het ook daadwerkelijk wordt teruggebracht tot waarde na de levensduur. Daarom hebben we het TextilePoint programma. Hiermee nemen we de oude kleding terug en kan het verwerkingsproces starten. Afhankelijk van het product wordt het item teruggebracht tot de meest hoogwaardige optie.


Op basis van de huidige technieken weten we dat kleding met een bepaalde materiaalkeuze en design nooit zijn terug te brengen tot grondstof waar je weer nieuwe kleding van kunt maken. Het circulaire eindresultaat dat je wilt bereiken moet dus al leidend zijn in je productkeuze.


Hier vormt zich ook een probleem. Een product dat circulair is ontworpen én geproduceerd, kan in zijn gebruiksfase dusdanig verontreinigd, beschadigd of aangetast raken dat die hoogwaardige circulaire claim helemaal niet meer mogelijk is. Wij willen precies weten hoe dit zit en zijn in 2018 gestart met de uitwerking van een onderzoek.


In 2018 is ongeveer 25.000 kilo gerecycled tot kleding, paaltjes, isolatiemateriaal en tassen. In 2016 was dit 38.000 kilo. Dit volume verschilt per jaar. Bijvoorbeeld doordat een grote klant overgaat op een nieuw kledingpakket.


In 2018 waren er ruim 400 zakken in omloop die zijn verwerkt.

Er is heel veel mogelijk met gebruikt textiel

Wij nemen al erg lang kledingretour. We willen dit zo goed mogelijk verwerken. Binnen de eigen keten is dit (nog) niet altijd mogelijk. 
We hebben contacten met allerlei innovatieve bedrijven die iets kunnen met textielmateriaal. De textielvezel is geschikt om in heel veel verschillende producten te gebruiken. Wij vinden het belangrijk om de vraag naar dit materiaal te stimuleren. Dit doen we door zelf gerecycled materiaal te gebruiken als basis voor nieuwe kleding, maar ook door alternatieve mogelijkheden te promoten.


Productvoorbeelden zijn trendy stoelen, tafels, kasten of allerlei kantoorattributen zoals laptoptassen maar ook desk deviders en akoestische panelen. Ook een buitenterrein kan volledig ingericht worden met textielvezels als basis, denk aan vlonders, lantarenpalen, bloembakken of tafels.


Ook kan gebruikte kleding zo gestikt worden dat het bruikbaar is als nieuw nuttig product. Zo kan je van een parka een hele grote reistas maken. Van een bedrijfsoveral kan je BBQ schorten maken. Zelfs een polo of colbert kan verknipt en gestikt worden tot een grappig relatiegeschenk. Ook dit is een manier om stappen te zetten in verduurzaming van een kledingpakket en inhoud te geven aan een duurzaam inkoopbeleid.