innovatie

Naast efficiënt werken, zien wij duurzaam handelen als standaard. Deze uitgangspunten versterken elkaar en leggen de basis voor innovatie. Om impact te maken zijn de huidige technieken in de textielindustrie niet voldoende. Er is een flinke kloof tussen wat we willen en wat we op dit moment kunnen. Om deze kloof te overbruggen, grijpen wij met beide handen technologische ontwikkelingen aan en starten we nieuwe, soms onverwachte, samenwerkingen. Wij geloven dat het een teamspel is. Groenendijk alleen kan niet de wereld veranderen. Wel kunnen we met ons handelen bijdragen, inspireren en activeren.“Wij streven ernaar om als bedrijf de circulaire transitie verder te helpen. Om dat te bereiken moet elke afdeling in de organisatie duurzaamheid omarmen.”

Martijn de Jong | CSR Manager

Vragen die ons inspiratie bieden

 • Hoe kan de textielindustrie de sociale omstandigheden op een hoger niveau krijgen?
 • Hoe is polyester in oneindige levenscyclussen bruikbaar?
 • Hoe kan een product met een mix aan grondstoffen circulair worden?
 • Hoe kan het volledige potentieel van de huidige generatie textielproducten gebruikt worden?
 • Hoe kan finishing van textiel minder milieu impact veroorzaken?
 • Hoe voorkomen we bij kleding het verlies van microvezels?
 • Hoe kunnen textiel recycling methodes schaalbaar gemaakt worden?
 • Hoe kan de CO2-footprint van transport verminderd worden?

Lopende ontwikkelingen

 • Interreg project waarbij met supply chain partners vraagstukken rond circulariteit in productie, gebruik en deassemblage worden onderzocht. Het uitgangspunt is een circulaire RWS jas.
 • In samenwerking met WEAR2GO wordt gewerkt aan een innovatief recyclingsysteem om kleding na gebruik terug te nemen en te recyclen tot nieuwe kledingproducten.

 • From Scratch producten standaard uitvoeren met gerecyclede grondstoffen en WEAR2GO garen. Duurzame producten een stap verder brengen naar circulaire producten.

 • Kledingproductie opzetten in Ghana waarbij de gehele regio meeprofiteert en zich kan ontwikkelen.

 • Managementsysteem op gebied van duurzaamheid, het Globel Sustainable Enterprise Systeem (GSES).