DUURZAAM
& CIRCULAIR

Groenendijk Bedrijfskleding

Kleding zo lang mogelijk gebruiken en herinzetten tot een nieuw product!

Circulariteit is iets moois!

Iedereen vindt iets anders van het woord circulariteit. Wij vinden het vooral iets moois en inspirerends.  In onze beslissingen hanteren we het volgende uitgangspunt: 100% circulariteit wordt bereikt als een product, na zo'n lang mogelijk gebruik, is terug te brengen naar een grondstof met zijn oorspronkelijke eigenschappen.

Dit betekent dus dat we met de grondstof weer alles kunnen maken wat we willen. Kleding bijvoorbeeld. Een gesloten kringloop is het doel.

In deze kringloop moet de levensduur zo lang mogelijk gemaakt worden. Het product wordt bijvoorbeeld gerepareerd, periodiek onderhouden of wordt na gebruiksduur heringezet bij iemand anders. Na de levensduur wordt het product nuttig verwerkt. Ons groene Textilepoint retoursysteem staat daarin centraal. Materiaal wordt hergebruikt of teruggebracht tot de oorspronkelijke grondstof. Zo is dit weer bruikbaar in de keten en blijft de waarde behouden. Dit vinden wij hoogwaardige circulariteit waar we echt iets aan hebben. Dit is (nog) niet voor ieder product realistisch. In dat geval zoeken we naar andere alternatieven buiten onze eigen keten.

24.000 kilo is al retour!

Hoe geef je daar invulling aan?

In onze circulaire aanpak onderscheiden wij drie niveaus: voor, tijdens en na gebruik. Dit is als het ware een tijdlijn.
Op elk van deze tijdstippen kunnen keuzes gemaakt worden die inhoud geven aan duurzaamheid. Als richtlijn gebruiken we de 9R'en van de circulaire economie:

  1. Producten slimmer gebruiken en maken: Rethink, Reduce, Redesign
  2. Levensduur verlengen van het product: Repair, Maintanance, Refurbish,
  3. Product nuttig verwerken na gebruik: Reuse, Remanufactur, Recycling