introductie

intro

Bij Groenendijk Bedrijfskleding zit maatschappelijk verantwoord ondernemen in ons DNA. Wij vinden het van groot belang dat de producten die wij inkopen en verkopen onder goede omstandigheden en zo duurzaam mogelijk worden gemaakt. De textielindustrie kent vele uitdagingen en wij zetten ons in om deze uitdagingen te tackelen. 


Dit willen wij aanpakken door samen met onze klanten de juiste keuzes maken en hier transparant over te communiceren. In het jaarverslag 2016 nemen wij u mee in wat wij het afgelopen jaar hebben gepresteerd en in welke veranderingen en stappen wij tot nu toe hebben gezet. 


Een deel van de stappen bevindt zich dichtbij huis. Dit noemen wij onze duurzame bedrijfsvoering en hier hebben wij direct invloed op, zoals ons wagenpark en ons stroomverbruik. Daarnaast zetten wij stappen voor de sociale omstandigheden in landen waar uw kleding gemaakt wordt. Het heeft onze prioriteit om dit goed te organiseren omdat we praten over het welzijn van mensen. 


Daarnaast hebben we verschillende stappen gezet op het gebied van duurzame producten met als focus onze circulaire ambitie:100% circulair. Daaronder verstaan wij producten die van kleding wederom tot kleding gemaakt kunnen worden. Dit is een ambitie waar wij ons continu voor inzetten om uiteindelijk een bijdrage te leveren aan een circulaire economie en het verminderen van de afvalberg.

Marien Groenendijk