Een duurzame wereld begint bij jezelf. Daarom werken we er in ons kantoorpand in Nederland hard  aan om onze impact op het milieu zo laag mogelijk te houden en zorg te dragen aan een inclusieve werkomgeving. 

duurzame bedrijfsvoering

zonnepanelen/­groene stroom

In 2016 zijn wij overgestapt van 'normale' groene energie naar 100% Hollandse windenergie. Deze keuze hebben wij gemaakt naar aanleiding van het invullen van de CO2-prestatieladder. Deze gaf aan dat wij nog uitstoot zouden kunnen besparen wanneer wij volledig zouden overstappen op Hollandse windenergie. Dit houdt in dat wij stroom inkopen die wordt opgewekt door windmolens die in Nederland staan. In de praktijk betekent dit dat wij geen CO2 meer uitstoten met de energie die wij inkopen. 


Naast het gebruik van stroom van 100% Hollandse windenergie hebben wij ook zonnepanelen op het dak. Het gebruik van deze zonnepanelen proberen we zoveel mogelijk te optimaliseren.

Op dit moment is de verhouding gebruik zonne-energie/windenergie: 

  • 96.6% Hollandse windenergie 
  • 3.4% Zonne-energie 

Door onze omschakeling naar 100% Hollandse Windenergie hebben wij een CO2-reductie kunnen realiseren van 48.1 ton ten opzichte van 2015. 


Wij hebben continu de ambitie om ook het stroomverbruik te verminderen. Zo kijken wij onder andere naar verlichting, energiezuinige machines, meer zonnepanelen.

wagenpark

Bij onze leaseauto’s kiezen we bewust voor zuinigere auto’s en wordt in de leaseprijs voor de medewerker rekening gehouden met CO2-compensatie.


Dit heeft geresulteerd in een vermindering van de CO2-uitstoot van 209 ton in 2015 naar 144 ton in 2016. Via het Goldfleet milieucompensatiesysteem van Alphabet hebben we in 2016 de 144 ton CO2-uitstoot gecompenseerd.


De uiteindelijke doelstelling is om geheel CO2-neutraal te gaan rijden en wij onderzoeken actief de mogelijkheden om alle accountmanagers over te laten stappen op 100% elektrisch.

Fermwerk

Groenendijk bedrijfskleding werkt al jaren met plezier en toewijding samen met Fermwerk. Fermwerk helpt mensen die onder de Participatiewet vallen en helpt hen ontwikkelen naar zo regulier mogelijk werk.


De samenwerking heeft ertoe geleid dat er al een aantal mensen zijn doorgestroomd naar Groenendijk om in de productie te werken. In 2016 waren dit twee personeelsleden waar wij erg blij mee zijn. 


In 2016 hebben we daarnaast voor alle productiemedewerkers van Groenendijk en Fermwerk trainingen verzorgd op het gebied van veiligheid en het bedienen van een heftruck. Wij willen dat onze medewerkers zich continu kunnen blijven ontwikkelen en ontplooien.

Retour Service Programma

Al enkele jaren zijn wij aan het onderzoeken hoe kleding beter gerecycled kan worden zodat het hergebruikt kan worden voor nieuwe kleding. De eerste resultaten die wij boekten waren binnen het Textiles 4 Textiles-programma een Europees traject om kleding automatisch te sorteren. Onze rol was om van de kleding die gesorteerd werd nieuwe kleding te maken. Dit resulteerde in truien van deels gerecycled materiaal.


Sinds dat project hebben wij ook een retour service programma, waarbij wij klanten aanbieden om de kleding terug te nemen. Helaas is dit nog niet allemaal inzetbaar voor het maken van nieuwe kleding. Wel sorteren wij verschillende stromen uit zodat er nieuwe producten van gemaakt kunnen worden zoals de wollen truien die weer ingezet kunnen worden voor het maken van mutsen en sjaals. Daarnaast wordt het overgrote deel ingezet voor het maken van isolatiemateriaal voor huizen en auto’s.


In 2016 hebben wij 38.000 kilo textiel teruggenomen en duurzaam verwerkt in andere producten.