Bij Groenendijk vinden we goede arbeidsomstandig­heden in de productieketen belangrijk. Zo belangrijk, dat we er alles aan doen om te zorgen dat deze op orde zijn in fabrieken waar we mee werken en hier zo duidelijk mogelijk over te communiceren. Hoe wij de risico’s in onze productieketens aanpakken lees je hieronder.

sociale omstandigheden

Sociale omstandig­heden per land

Landen met een laag risico

Wanneer het gaat om risico’s van een keten waar we zelf kleding laten produceren, maken we altijd eerst een keuze wat betreft de productielocatie. Daarbij maken we de overweging of de werkzaamheden het beste in landen met een hoog of een laag risico op mensen- en arbeidsrechtenschendingen kunnen worden uitgevoerd. Deze inschatting maken wij via de kaart van Maplecroft.


Momenteel vindt 15% van onze productie plaats in landen met een laag risico op mensen- en arbeidsrechtenschendingen. Hier hanteren wij geen specifieke maatregelen om schendingen te voorkomen, omdat dit daar vanzelfsprekend zou moeten zijn.

Landen met een hoog risico

Voor de 85% van de productie die in landen met een hoog risico op mensen- en arbeidsrechtenschendingen plaatsvindt, werken wij voor 100% met leveranciers die hier jaarlijks op geaudit worden. Dit geldt zowel voor de productielocaties die wij zelf kiezen, als voor de productielocaties van leveranciers waarbij wij inkopen.


Leveranciers dienen dus open te zijn over de locaties waar zij produceren. Bij voorkeur krijgen we ook inzicht in de regio’s waar de productie plaatsvindt, omdat de risico’s in de textielketen soms per regio verschillen.


Zo kunnen we de beste keuze maken wat betreft wel of geen samenwerking en de te betrekken certificeringen.Concurrentie-gevoeligheden zorgen er echter vaak voor dat transparantie op een dergelijk niveau lastig is.

Door transparant te zijn over onze productieketen wekken we niet alleen vertrouwen bij onze stakeholders, maar creëren we ook voor onszelf inzicht in mogelijke verbeterpunten.

IMVO-convenant duurzame kleding & textiel

In aanvulling op onze eigen risico-aanpak, hebben wij ons ook aangesloten bij het IMVO-convenant voor duurzame kleding & textiel. Groenendijk Bedrijfskleding was zelfs één van de eerste partijen die het convenant ondertekende. Hierover twijfelden we geen moment, omdat we het van groot belang vinden dat we met respect voor mens en natuur kunnen handelen. We zien het convenant dan ook als een middel om verdere samenwerking tussen NGO’s, brancheorganisaties, overheid en bedrijfsleven te stimuleren en stappen te nemen op het gebied van sociale omstandigheden in de productieketen. 


Tegelijkertijd zien we in dat het convenant voor een proces zal zorgen waarbij er zaken zullen moeten worden gewijzigd, er discussie zal ontstaan over de beste aanpak en er soms ongeduld zal zijn dat zaken niet snel genoeg gaan. Samenwerkingen tussen concurrenten om mogelijke problemen in fabrieken aan te pakken zullen niet ontbreken en er zal een grote slag moeten worden gemaakt in transparantie. Desalniettemin stellen wij het belang om mensen als mensen te behandelen voorop, en zijn we meer dan bereid om hard te werken om verbeteringen op dit vlak in de productieketen in gang te zetten. 


Sinds onze aansluiting bij het convenant hebben we dan ook actief deelgenomen aan diverse multi-stakeholder werkgroepen die de negen verschillende thema’s van het convenant behandelen. Daarnaast hebben we deze thema’s in onze gedragscode verwerkt en zijn we gestart met een plan van aanpak voor de komende 3 jaar. Daarvan hebben we dit jaar al actie ondernomen op het gebied van de gedragscode en risicoanalyses van productielanden. Vanaf 2018 werken we dit plan van aanpak verder uit, waarover we in ons jaarverslag over 2018 zullen rapporteren.

“Er is geen moment getwijfeld over het tekenen van het Textiel Convenant, wij vinden het van groot belang dat wij met respect voor mens en natuur handelen.”

Sander Jongerius

CSR Manager 

audits

De audits die wij laten uitvoeren controleren of de leveranciers voldoen aan verschillende standaarden die volgens het Made-By Benchmark als beste naar voren kwamen (klasse A of B). Dit zijn de keurmerken van: Fair Wair Foundation, SA8000, BSCI, OEKOTEX STEP, ETI en Fair Labor Association. Deze audits worden altijd uitgevoerd door externe partijen zodat de onafhankelijkheid van het rapport geborgd is.

“In 2017 zijn we zowel in Vietnam, Bangladesh als Turkije geweest om ook met eigen ogen te kunnen zien waar wij produceren. Naast de audits is ook het gevoel dat wij onze kleding laten produceren onder goede omstandigheden en bevestiging hiervan vanuit directie voor ons belangrijk.”

Marien Groenendijk, 

CEO Groenendijk Bedrijfskleding

De rapportages, updates van de audits en certificaten die uit deze audits voortkomen, vragen wij bij onze leveranciers op om te kunnen beoordelen of zij aan onze eisen voor sociale voorwaarden voldoen. In het geval dat een productielocatie niet kan voldoen aan een van deze standaarden, eisen wij dat zij verbeteringen doorvoeren. De tijd die zij hiervoor krijgen is afhankelijk van de ernst van de zaak en de eisen die de verschillende certificaten hieraan stellen via hun ‘corrective action plans’. Er zijn grofweg drie soorten verbeteringen te onderscheiden: 

 • Klein verbeterpunt; nodig, dit moet voor volgende audit opgelost zijn (1 jaar later). 
 • Middel verbeterpunt; moet binnen 3- 6 maanden opgelost zijn. Bewijsmateriaal moet worden aangeleverd dat het verbeterd is. 
 • Verbeterpunt van grote zorg; moet meteen worden verbeterd en bewijslast dient direct te worden aangeleverd. 

De verbeteringen controleren wij vervolgens weer via een van de auditors. Op deze wijze zorgen wij dat onze productielocaties continu verbeteren.

Klik op de infographic voor het bekijken in pop-up venster

In het geval we de samenwerking aangaan met nieuwe leveranciers, starten we deze altijd door hen een vragenlijst op te sturen met vragen over MVO. Hierin stellen wij de potentiële leverancier vragen over de borging van MVO binnen hun bedrijf, zoals het gebruik van duurzame materialen, het gebruik van MVO-gerelateerde keurmerken, de aanwezigheid van een gedragscode, de aanwezigheid en reikwijdte van doelstellingen rond duurzaamheid en de eigenschappen van de productiefaciliteiten, indien aanwezig (hoeveelheid, locatie, naam, aantal werknemers, omgang met milieustandaarden, beleid op leefbaar loon). Ook vragen we de leverancier, indien deze niet het gehele product (van garen tot product) levert, inzicht in de herkomst van de doeken. 


In het geval de leverancier GOTS gecertificeerd is, kunnen wij de garen terugleiden naar het niveau waar de oogst van verschillende plantages bij elkaar wordt gezameld. De andere certificeringen die wij gebruiken lenen zich hier nog niet voor. Pas als de leverancier onze MVO-vragenlijst voor 100% kan invullen, de juiste certificeringen heeft behaald, de (geüpdatete) audit reports daarvan kan aanleveren en onze Gedragscode heeft ondertekend, gaan we de samenwerking echt aan.

Groenendijk Gedragscode

Aanvullend op het controleren van auditreports, sturen wij al onze leveranciers onze Gedragscode voor arbeidsomstandigheden met de eis deze te ondertekenen.


Deze is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN, de ILO Core Conventions en de Basiscode van ETI. Dat wil zeggen dat wij de volgende zaken van leveranciers vragen: 

 • Verbod op kinderarbeid 
 • Verbod op dwangarbeid 
 • Verbod op discriminatie van werknemers 
 • Vrijheid van (vak)vereniging en recht op collectieve arbeidsonderhandelingen 
 • Betaling van een leefbaar loon 
 • Uitbanning van buitensporig werk en compensatie van overwerk 
 • Veilige en gezonde werkomstandigheden 
 • Wettige arbeidscontracten

Klik op de afbeelding  om het PDF te bekijken

In gesprek met stakeholders

Sinds 2015 is Groenendijk Bedrijfskleding aangesloten bij FIRA. Zij controleren tot in de kleinste details het MVO-beleid en maken op hun platform transparant zichtbaar wat Groenendijk doet op het gebied van MVO. FIRA is ook de partij waar Groenendijk mee samenwerkt om tot een duurzaam groeipad op het gebied van MVO te komen, specifiek toepasbaar op de productgroep van het bedrijf.


Daarnaast gaat Groenendijk regelmatig in gesprek met producten over de mogelijkheden die er bestaan om producten te verduurzamen.

“Na de ISO 14001 en diverse MVO-certificeringen, maakt Groenendijk haar duurzaamheidsprestaties nu ook zichtbaar door middel van het FIRA Platform en behaalde, na brons, nu ook de zilveren status in augustus 2015.

Naast deze certificeringen ziet u dit ook terug in het bedrijf, het personeel en bijvoorbeeld het hybride wagenpark van Groenendijk. Naast afvalscheiding maakt Groenendijk gebruik van het Sympany kledinginzamelingspunt, dat in 2015 ontstond via een fusie tussen KICI en Humana en diverse andere faciliteiten. Onder andere hiermee wil Groenendijk laten zien dat onderwerpen zoals de ontwikkeling van medewerkers, een goede werkrelatie en eerlijk zakendoen belangrijk zijn voor het bedrijf en haar stakeholders.

Dit beperkt zich niet alleen tot de eigen organisatie, maar omvat ook de leveranciersketen, de producten en de dienstverlening. Een eerste stap dus in de richting van de verduurzaming van de gehele waardeketen…”

FIRA 2016